VERANDERING UREN

Beste patiënten,

Vanaf maandag 4 februari 2019 zullen onze consultatie uren veranderen.

In de ochtend is er steeds vrije raadpleging tussen 8u30 en 10u30 met uitzondering van donderdag, dit blijft tussen 10 – 11u.

De middagconsultaties van dinsdag (14-15u) en woensdag (16-17u30) blijven ook vrije consultaties.

Daarbuiten zullen wij enkel nog op afspraak werken.  U kan telefonisch of via de website een afspraak vastleggen. Gelieve wel met volgende zaken rekening te houden:

  • 1 afspraak – 1 persoon – 1 klacht
  • Gelieve het uur van de afspraak respecteren en graag 5 minuten voor afspraak aanwezig
  • Graag verwittigen indien u toch niet (tijdig) aanwezig kan zijn op de afspraak.  Indien de afspraak zonder verwittiging niet nagekomen wordt, zal U in de toekomst geen afspraak meer krijgen.

  • Huisbezoeken zullen niet online kunnen aangevraagd worden en zijn enkel weggelegd voor mensen die niet tot op onze praktijk kunnen komen

Op deze manier hopen wij de organisatie van onze praktijk te optimaliseren en U verder te kunnen helpen in een rustige en aangename sfeer.

Bedankt voor jullie begrip!