Voorschriften en attesten

Attesten

Een attest mag enkel afgeleverd worden indien de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk.

Het is nutteloos een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid. Het zal u steeds geweigerd worden. Zowel de aanvrager als de verstrekker van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld.

Voorschriften

Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag. Uw huisarts geeft in principe voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is. Maak daarom tijdig een afspraak.
Er worden evenmin voorschriften voor familieleden of vrienden afgeleverd.